Ett helt nytt bostadsområde som ligger i utkanten av Bränninges marker. Detaljplanen är under utarbetning i samarbete med Habo kommun. Målet är en blandad bebyggelse i olika storlekar och upplåtelseformer. Radhus, parhus och villor.