Välkommen till ett företagande med både traditioner och ambitioner sedan lång tid tillbaka. På Bränninge Gård har tiden aldrig stått stilla. Verksamheterna har skiftat i takt med tiderna. Här har driftigt och arbetsvilligt folk alltid hittat näring och sysselsättning sedan 1300-talet.

Bränneri, skjutsgård och gästgiveri är bara några verksamheter som funnits. Gården har bebotts av både präster och riksdagsmän. Gården är fortfarande ett levande jordbruk, kompletterat med bostadsutveckling och samhällsbygge.

En pågående jordreform som gör att många kan rota sig på denna höga plats över Vätterbygden. Där korna tidigare betade har både trädgårdar och barn nu vuxit upp. Och fler ska det bli.

 

Här flyttas det hus! Tabergs Åkeri flyttar det gamla torpet från Lilla Bränninge ner till Bränninge Gård.