När vi säger ”mer än byggfärdigt”, innebär det att tomten är terrasserad och laddad med vår egen bördiga matjord.

Alla våra tomter är laddade med bördig matjord som livnärt människorna här på gården i generationer.

Men innan vi lägger tillbaka matjorden ser vi till att din tomt är terrasserad efter gatan, infarten och var på tomten huset ska stå. Och där det behövs stöttar vi upp med stenfyllda gabioner. Du kan även få trädgropar grävda med extra matjord. Även fiberanslutning in på tomten ingår.

Du är fri att bygga i den stil och storlek du drömmer om på tomten, bara inte huset överstiger 25 procent av ytan. Tomterna är mellan 900 – 1200 kvm. Kontakta våra husleverantörer för att hitta hem på riktigt. Det svåra brukar bli att bestämma vilket som ska bli ditt i deras breda urval. När du väl bokat tomten får du fyra veckor på dig att tänka i lugn och ro, innan köpet går igenom.

 

Tillkommer för dig som köpare: anslutningsavgift VA och EL. (Fiberanslutning ingår.)

 

Lilla Bränninge Etapp 2 kan nu bokas genom våra samarbetspartners.