Vi på Bränninge Utveckling AB ser oss som samhällsbyggare. Med fler bopålar i marken ökar skatteintäkterna och fler krafter kan bidra till att samhället kan blomstra och växla ut sin goda sidor ännu mer. Med målet om gott livsrum för alla.

Vi kan titta bakåt och konstatera att vi starkt bidragit till att Habo kommun vuxit i både i attraktion och antal  invånare de senaste 15 åren. En kommun som år efter år placerar sig högt upp i rankad livskvalitet. Vi är en tillväxtfaktor faktor att räkna med.

 

Bränninge Entreprenad

Vårt eget entreprenadföretag utför alla typer av markarbeten som exempelvis vägar, tomtplanering, husgrunder och även gjutning av dessa, samt färdigställande av tomterna med terrassering, dränering, murverk, trädgropar och toppat med matjord.