Ett skogsnära projekt i ett glest tallskogsområde i utkanten av Mullsjö kommun, strax nordväst om Habo.

 

I en första etapp bygger Obos AB ett 30-tal lägenheter i det som är tänkt att bli en modern trästad och där skogskänslan och lingontuvorna ska bevaras så långt det är möjligt intill sjön. Fullt utbyggt rör det sig om ca 150-200 lägenheter.