Välkommen till en gård med både traditioner och ambitioner. Här på Bränninge Gård har tiden aldrig stått stilla. Verksamheterna har skiftat i takt med att tiderna förändrats. Gården finns omnämnd redan på 1300-talet, och här har driftigt och arbetsvilligt folk alltid hittat näring och sysselsättning.

Bränneri, skjutsgård och gästgiveri är bara några verksamheter som funnits. Gården har bebotts av både präster och riksdagsmän. Att vi nu kan välkomna nya invånare att slå sig ner runt gården känns som ett naturligt steg. Gården är fortfarande ett levande jordbruk, även om marken blivit mindre på senare år, till förmån för bostadsutveckling och samhällsbygge, och det är vi stolta över.

I dagsläget brukar vi 400 hektar jordbruksmark. Vete, raps, korn och havre är något av det som odlas. Våra gula rapsfält är lite av ett kännetecken för sommarens intåg.

Om du springer på kommunens elljusspår så går det i vår skogsmark. Solhöjden och Söderkulla var de första bostadsområdena som stod klara. Där korna tidigare betade har både trädgårdar och barn vuxit upp. Sedan dess har många tomter kommit till på Bränninge Ängar och Bränninge By nära gamla gården. Och nu släpper vi nya tomter på andra sidan byvägen från Bränninge Ängar.

Vårt eget entreprenadföretag kan utföra alla markarbeten som exempelvis vägar, husgrunder och även gjutning av dessa, samt färdigställande av tomterna.

 

Här flyttas det hus! Tabergs Åkeri flyttar det gamla torpet från Lilla Bränninge ner till Bränninge Gård.